O nás

Spoločnosť PETUM vznikla zápisom do obchodného registra v októbri roku 2000. Vlastník spoločnosti doc. Ing. Igor Krejčí , CSc., sa po desiatich rokoch strávených vo funkcii generálneho sekretára Komoditnej burzy Bratislava rozhodol založiť vlastnú firmu a podnikať. Zo začiatku svojej činnosti sa PETUM sústreďoval najmä na zastupovanie svojich klientov na burze, neskôr začal obchodovať aj na vlastné meno a účet, a to v burzových i mimoburzových obchodoch.

PETUM, na rozdiel od iných firiem, dokázal svojim klientom poskytovať aj dodatočné služby, najmä dostatok zdrojov na prefinancovanie uzatvorených obchodov. Využíval na to vlastné i úverové zdroje. Spoločnosť bola viacročným leaderom v zabezpečovaní úverových zdrojov prostredníctvom skladiskových záložných listov.

Od vstupu Slovenska do Európskej únie sa spoločnosť výrazne angažovala v intervenčnom mechanizme, predovšetkým v nákupe kukurice kŕmnej.

V roku 2005 začal PETUM rozširovať svoje aktivity aj v obchodovaní s emisnými kvótami. Postupne sa spoločnosť stala jednou z najvýznamnejších spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu, čo vyústilo do pozície tvorcu trhu (market maker) na Komoditnej burze Bratislava.

counter strike . tuning. SEO . rails. ajax. rap music. linux. xml. compositions.