PETUM a burzy

PETUM je od svojho vzniku členom Komoditnej burzy Bratislava (www.kbb.sk). Po celé obdobie patrí k najaktívnejším členom burzy a trvalo dosahuje vysoké podiely na celkovom burzovom obrate. PETUM veľkú časť svojich obchodov realizuje práve cez Komoditnú burzu Bratislava. Využitím záručno-zúčtovacieho systému Zúčtovacieho Strediska Komoditnej burzy Bratislava (ZS KBB) zaručuje predávajúcemu i kupujúcemu 100%-né plnenie uzavretého kontraktu.

Prostredníctvom KBB uskutočňuje PETUM, s.r.o. obchody v oboch hlavných trhových segmentoch pôsobenia: v oblasti emisných kvót ako aj agrárnych produktov. K svojim klientom sa PETUM snaží pristupovať vysoko individuálne s cieľom budovania dlhodobých obchodných vzťahov ako aj zabezpečenia maximalizácie výnosov pre klienta.

Od polovice roka 2006 spoločnosť priamo obchoduje s emisnými kvótami na londýnskej TheICE (www.theice.com). Ide o burzu, na ktorej sa obchoduje s futures kontraktmi.

V októbri 2006 sa PETUM stal – ako prvý slovenský subjekt – členom POWERNEXT (www.powernext.com). Ide o najvýznamnejšiu európsku burzu s emisnými kvótami, na ktorej sa obchoduje na báze fyzickej dodávky emisných kvót na spotovom princípe.

counter strike . tuning. SEO . rails. ajax. rap music. linux. xml. compositions.