CO2

Od spustenia štandardizovaného a jednotného obchodovania s emisnými kvótami v rámci Európskej únii je PETUM, s.r.o. aktívny aj v tejto oblasti. Obchodovanie s emisnými kvótami sa postupne stáva „core businessom“ spoločnosti, a to predovšetkým vďaka úspešnému pôsobeniu na celoeurópskom trhu.

PETUM ako prvá slovenská firma ponúka svojim klientom priame zastupovanie na Komoditnej burze Bratislava a súčasne na zahraničných burzách ako je parížsky Powernext (spot), ktorý patrí medzi najväčšie organizované svetové energetické trhy s najvyšším stupňom likvidity. Kombináciou s možnosťou priameho obchodovania na londýnskej TheICE (futures) PETUM môže zabezpečiť optimalizáciu a hedžovanie dosiahnutej ceny pre klienta.

Vytvorený systém a finančné zdroje umožňujú PETUM kupovať/predávať emisné kvóty na vlastné meno a vlastný účet, čo vytvára predpoklady na to, aby pôsobil ako tvorca trhu (market maker) na KBB.

counter strike . tuning. SEO . rails. ajax. rap music. linux. xml. compositions.