Kontaktné informácie

Výpis z obchodného registra:

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=30000&SID=2&P=0

Sídlo spoločnosti:

PETUM, s.r.o.
Bárdošova 78
831 01 Bratislava
IČO: 35 797 410
IČ DPH: SK2020234896

Korešpondenčná adresa:

PETUM, s.r.o.
Ul. 29. augusta č. 2
811 07 Bratislava

Telefón:

Prevádzka Bárdošova: +421 2 54 793 564 Prevádzka Ul. 29. augusta 2: +421 2 52 733 693

Fax:

Prevádzka Bárdošova: +421 2 54 793 565 Prevádzka Ul. 29. augusta 2: +421 2 52 931 533

E-mail:

petum@petum.eu, petum@zutom.sk

Osoby:

doc. Ing. Igor Krejčí, Csc.
majiteľ, konateľ
mobil: +421 905 618 491 e-mail: igor.krejci@petum.eu

Ing. Roman Krejčí :
konateľ
mobil: +421 905 407 741 e-mail: roman.krejci@petum.eu

counter strike . tuning. SEO . rails. ajax. rap music. linux. xml. compositions.