Komoditné zameranie

Komoditné zameranie PETUM sa postupne vyprofilovalo do troch základných skupin:

  •   poľnohospodárske výrobky
  •   potravinárske výrobky
  •   emisné kvóty

poľnohospodárskej produkcii sa PETUM zameriava najmä na: repku olejnú, slnečnicu, pšenicu potravinársku, pšenicu kŕmnu, jačmeň kŕmny, kukuricu kŕmnu, raž potravinársku atď.

potravinárskej produkcii sa PETUM orientoval na: cukor kryštálový, maslo, konzervy atď. PETUM však urobil významné obchody aj s inými poľnohospodárskymi komoditami, napr. s vlnou a bavlnou.

Komoditná štruktúra PETUM v oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie nie je jednoznačne a dlhodobo vyprofilovaná, je skôr determinovaná záujmami a potrebami jeho klientov. Jednoznačne však v nej prevažuje kukurica kŕmna, ktorú spoločnosť dodáva v rámci intervenčného mechanizmu Európskej Únie slovenskej Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Práve v tejto komodite sme si vybudovali celý rad spoľahlivých dodávateľov.

emisnými kvótami začal PETUM, s.r.o. obchodovať v roku 2005.

counter strike . tuning. SEO . rails. ajax. rap music. linux. xml. compositions.